Κατοικίες

Η TECHNOMECH, με την πολυετή παρουσία της στον χώρο, έχει εκπονήσει μελέτες και έχει υλοποιήσει κατασκευές πλήθους κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και δημοσίων έργων. Στην σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε δείγμα της δραστηριότητας της TECHNOMECH στον τομέα της κατασκευής κατοικιών.