Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Απαιτείται ο χώρος εγκατάστασης να είναι κυρίας χρήσεως (με χρήση βιοτεχνική εφόσον πρόκειται να εγκατασταθεί εργοστάσιο και όχι εργαστήριο) και σε αρνητική περίπτωση απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης από την αρμόδια Πολεοδομία κατόπιν έγκρισης σχεδιαγραμμάτων από την Δ/νση Ανάπτυξης.

Στην περίπτωση ανέγερσης νέων κτηριακών εγκαταστάσεων ακολουθείται κανονικά η διαδικασία έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας για βιοτεχνικό κτήριο, κατόπιν έκδοσης άδειας εγκατάστασης από την Δ/νση Ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε, πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων να προηγηθεί ή έκδοση άδειας εγκατάστασης έτσι ώστε το κτήριο να χαρακτηριστεί απευθείας βιοτεχνικό και να μην απαιτηθεί εκ των υστέρων η αλλαγή χρήσης αυτού. Για να ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας λειτουργίας, απαιτείται κατά περίπτωση η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας ή αλλαγής χρήσης, όπου αυτή απαιτείται, η έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και η κατάθεση διάφορων άλλων δικαιολογητικών ανά περίπτωση δραστηριότητας.

Πλέον οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ορίζονται από την νέα υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 υγειονομική διάταξη. 
Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ορίζονται πλέον ως εξής:

 1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
 2. Αποθήκευση & Διανομείς.
 3. Μεταφορείς.
 4. Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου.
  1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
  2. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού.
  3. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος.
  4. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
 5. Επιχειρήσεις αναψυχής, καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών.
  1. Επιχειρήσεις αναψυχής.
  2. Κέντρα διασκεδάσεως.
  3. Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.
 6. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 7. Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
 8. Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία.

Με τη νέα υγειονομική διάταξη καταργείται η απαρχαιωμένη Α1β/8577/83 και εναρμονίζεται πλέον η νομοθεσία με τον κανονισμό (Ε.Κ.) 852/04. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης, αλλά αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που ο χώρος είναι κύριας χρήσης και προοριζόμενος για Κ.Υ.Ε.