Πολυκατοικία στη Βούλα

Συνολική επιφάνεια: 925 τ.μ.
Θέση έργου: Βούλα Αττικής
Θέρμανση: Θερμαντικά σώματα, Επίτοιχοι λέβητες φυσικού αερίου συμπύκνωσης Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας διέθετε λέβητα πετρελαίου. Αναβαθμίστηκε με την εγκατάσταση επίτοιχων λεβήτων φυσικού αερίου, σύγχρονης τεχνολογίας συμπύκνωσης. Οι δυσκολίες που όμως ξεπεράστηκαν, αφορούσαν: α) Στον εξαερισμό του χώρου λεβητοστασίου, καθώς αυτός βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, χωρίς κανένα άνοιγμα αερισμού, β) Στην απαγωγή των καυσαερίων, καθώς οι λέβητες ως τεχνολογίας συμπύκνωσης, απαιτούν καπνοδόχο από ειδικό υλικό, η δε υφιστάμενη καπνοδόχος ήταν μην προσβάσιμη (δίοδος από το εσωτερικό των διαμερισμάτων), γ) Στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και ασφαλείας που τέθηκαν από τον Ιδιοκτήτη (συνάδελφος μηχανικός). Μεταξύ άλλων εγκαταστάθηκαν ειδικά συστήματα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου, σε συνεργασία με σύστημα εξαερισμού μέσω συνεχούς επιτήρησης διαφορικής πίεσης
Ζεστό νερό χρήσης: Δοχεία αποθήκευσης (υφιστάμενα δοχεία τα οποία διατηρήθηκαν κατ' απαίτηση του Ιδιοκτήτη)