Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μια πολύ αξιόπιστη και σύγχρονη πηγή ψύξης/θέρμανσης, η οποία όμως απαιτεί εμπειρία και εξειδίκευση κατά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση. Στην κατηγορία αυτή δείτε έργα της εταιρίας μας με αντλίες θερμότητας διαφόρων κατασκευαστικών οίκων. Γνώμη μας είναι ότι δεν υπάρχει μια εταιρία και ένα μοντέλο που να ταιριάζει σε κάθε εγκατάσταση.