Κατοικία στον Bύρωνα

Συνολική επιφάνεια: 120 τ.μ.
Θέση έργου: Βύρωνας Αττικής
Θέρμανση: Θερμαντικά σώματα
Ζεστό νερό χρήσης: Ηλιακός θερμοσίφωνας

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών προς ανεξαρτητοποίηση από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας.
Η εγκατάσταση επιδοτήθηκε σε ποσοστό 70% από το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ".