Θέρμανση / Κλιματισμός

Συστήματα Θέρμανσης

Η εγκατάσταση θέρμανσης αποτελεί παράγοντα κρίσιμο για την δημιουργία συνθηκών άνεσης σε ένα κτήριο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συστημάτων. Η εταιρία μας παρέχει τα παρακάτω ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης:

 • Συμβατικά συστήματα, με κλασικό λεβητοστάσιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου σε συνδυασμό με:
  • Θερμαντικά Σώματα (Καλοριφέρ)
  • Ενδοδαπέδια Θέρμανση
  • Τερματικές Μονάδες Νερού (Fan Coils)
    
 • Σύγχρονα συστήματα, με Αντλίες Θερμότητας.
 • Συστήματα χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας (πχ ενεργειακά τζάκια ξύλου με εναλλάκτη νερού, λέβητες ή σόμπες pellet), τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα ή να συνδυαστούν με κλασικά συστήματα (λέβητας πετρελαίου, κλπ) ή με σύγχρονα συστήματα (αντλία θερμότητας).
 • Συστήματα ηλιακής υποβοήθησης, τα οποία συλλέγουν και αποθηκεύουν την ηλιακή ενέργεια μέσω ηλιακών συλλεκτών, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση των χώρων ενός κτηρίου.
   

Τα πιο πάνω συστήματα παρέχουν πλήρη υποστήριξη στο σύστημα θέρμανσης του ζεστού νερού χρήσης. Σε συνδυασμό με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών, μεγάλο ποσοστό της απαιτούμενης ενέργειας μπορεί να παρέχεται εντελώς δωρεάν.

 

Συστήματα Κλιματισμού

Η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες θερμικής άνεσης των σύγχρονων κατοικιών, καθιστούν απαραίτητη την κατασκευή εγκατάστασης κλιματισμού.

Η εταιρία μας κατασκευάζει εγκαταστάσεις κλιματισμού με γνώμονα:

 • Το βέλτιστο κόστος εγκατάστασης
 • Το μειωμένο λειτουργικό κόστος
 • Το μειωμένο κόστος συντήρησης

Οι εγκαταστάσεις που παρέχουμε είναι:

 • Συστήματα ψύξης τεχνολογίας VRV και Multi

Τα συστήματα αυτά αποτελούν την απλούστερη και πιο διαδεδομένη λύση για τον κλιματισμό ενός χώρου. Bασίζονται στην κυκλοφορία φρέοντος μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας, για την οποία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη ποικιλία (όπως τοίχου, οροφής, δαπέδου, κρυφού τύπου κτλ). Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης πολλών εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική.
Πιο οικονομική λύση αποτελούν τα συστήματα multi, τα οποία όμως υπόκεινται σε κάποιους τεχνικούς περιορισμούς (πχ, περιορισμό ως προς την μέγιστη απόσταση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικής μονάδας), ενώ η λύση του VRV καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αναγκών που είναι δυνατόν να προκύψουν. 

 • Συστήματα με αντλίες θερμότητας

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από την εξωτερική μονάδα στην οποία ψύχεται ή θερμαίνεται το νερό, το οποίο διοχετεύεται στις εσωτερικές μονάδες. Οι τερματικές μονάδες στην περίπτωση αυτή είναι fan coil units (FCU), ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα.