Τουρισμός ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτεί συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Το εξαιρετικά αυξημένο κόστος ενέργειας καθιστά αναγκαία την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μιας τουριστικής επιχείρησης, στοχεύοντας κυρίως στην δραστική μείωση του λειτουργικού της κόστους, επιτυγχάνοντας συγχρόνως την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.

Οι κύριοι τομείς κατανάλωσης ενέργειας αφορούν τη θέρμανση και την ψύξη των χώρων, τη θέρμανση των ζεστών νερών χρήσης και τη θέρμανση της πισίνας, οι δε προτεινόμενες παρεμβάσεις πρέπει να είναι αξιόπιστες και τεχνικά τεκμηριωμένες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α) Ηλιοθερμικά ηλιακά συστήματα
Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού ή και υποβοήθηση θέρμανσης χώρων ή και πισίνας.

Β) Αντλίες θερμότητας
Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για την αντικατάσταση υφιστάμενων ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης χώρων και θέρμανσης πισίνας, καθώς επίσης και για τον κλιματισμό των χώρων ή και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.