Ηλεκτρικά / Αυτοματισμοί

Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών περιλαμβάνουν τα δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων σκοπό έχουν την παροχή της ηλεκτρικής ισχύος που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία όλων των καταναλωτών (φωτισμός, ρευματοδότες, κλιματισμός κτλ) σε ένα κτήριο.

Η διανομή ηλεκτρικής ισχύος εκκινεί από τον μετρητή της Δ.Ε.Η. και καταλήγει στον Γενικό Πίνακα εντός του κτιρίου. Από αυτόν μέσω καλωδίων κατάλληλης διατομής τροφοδοτούνται μέσω των απαιτούμενων υποπινάκων όλες οι καταναλώσεις. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική πηγή ενέργειας πετρελαιοκίνητο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ), ή μονάδα αδιάλειπτης ισχύος (UPS).

Στα ασθενή ρεύματα περιλαμβάνονται τα εξής δίκτυα:

  • Δίκτυο τηλεφώνων/δεδομένων
  • Δίκτυο τηλεοπτικών επίγειων και δορυφορικών σημάτων
  • Δίκτυο αντιδιαρρηκτικής προστασίας
  • Δίκτυο αναπαραγωγής εικόνας και ήχου
  • Δίκτυο θυροτηλεόρασης
  • Δίκτυο πυρανίχνευσης
     

Σε κατοικίες μεγάλου μεγέθους, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου πολλών από τις παραπάνω εγκαταστάσεις μέσω κεντρικού συστήματος. Τέτοια συστήματα λειτουργούν με την τεχνολογία EIB, ενώ έχουν παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου και άλλων εγκαταστάσεων (φωτισμός, κλιματισμός, ρολλά κτλ)