Πυρασφάλεια

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 71/1988, ανάλογα με τη χρήση ενός κτηρίου και κυρίως βάσει του κινδύνου που πιθανόν να διατρέχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο εσωτερικό του, απαιτείται η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας. Τέτοια μέτρα είναι:

  • Η τοποθέτηση πυροσβεστήρων
  • Η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης.
  • Η τοποθέτηση μόνιμου υδροδοτικού δικτύου με πυροσβεστικές φωλιές ή/και δίκτυο αυτόματων καταιονητήρων (sprinklers).
     

Σε κτήρια που βρίσκονται κοντά σε δασικές περιοχές προτείνεται προληπτικά η εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας φορητών (πχ τροχήλατο πετρελαιοκίνητο πυροσβεστικό συγκρότημα) ή μόνιμων (πχ εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος σε ειδικό χώρο).