Άδεια Εγκατάστασης & Λειτουργίας Βιοτεχνίας

Για την εξασφάλιση της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας ενός επαγγελματικού εργαστηρίου ή μιας βιοτεχνίας απαιτείται μια αλληλουχία ενεργειών, που μπορεί να είναι χρονοβόρα εάν κάποιος δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις.
 
Πριν την αγορά ή ενοικίαση ενός επαγγελματικού χώρου ο επενδυτής οφείλει να προχωρήσει σε έλεγχο των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στη θέση του ακινήτου, προκειμένου να τεκμηριωθεί το αν επιτρέπεται η ίδρυση ή μετεγκατάσταση της ενδιαφερόμενης δραστηριότητας.

Το επόμενο βήμα είναι ο πολεοδομικός έλεγχος του υφιστάμενου κτηρίου. 

Οι υπηρεσίες που εμπλέκονται σε μια τέτοια περίπτωση είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομία απαιτείται σε περίπτωση που η παραπάνω εγκατάσταση γίνει σε νέο κτήριο. Η εταιρία μας, κατέχοντας πτυχίο εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών (κατηγορία 27), μπορεί να αναλάβει την παραπάνω διαδικασία εξ’ ολοκλήρου, χωρίς να εμπλακεί ο ιδιοκτήτης. Η άδεια εγκατάστασης αποτελεί προσωρινή λύση, καθώς επιτρέπει στον επιχειρηματία να λειτουργεί την επιχείρησή του χωρίς προβλήματα για δύο χρόνια. Μετά την πάροδο όμως των δύο ετών απαιτείται η ύπαρξη έγκυρης άδειας λειτουργίας.