Εταιρεία

Η πορεία της TECHNOMECH ξεκινά το 1999 μέσα από την ατομική δραστηριότητα των μηχανολόγων μηχανικών Χάρη Μηλιώνη και Ζήση Τσιάτσικα και μέχρι σήμερα έχει αναλάβει με επιτυχία πλήθος έργων στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών & εγκαταστάσεων. Η φιλοσοφία της εταιρίας κινείται γύρω από το τρίπτυχο τεχνογνωσία, συνέπεια, συνεργασία, πάντα με πάθος για αρτιότητα και διαρκή αναζήτηση των πλέον σύγχρονων λύσεων και μεθόδων.

Η TECHNOMECH είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, με Α.Μ. 2551.

Συντελεστές

Χάρης Μηλιώνης

Χάρης Μηλιώνης

Mechanical Engineer A.U.TH.

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2000). Μέλος του Τ.Ε.Ε. με Α.Μ. 86659 και του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. Μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών με Α.Μ. 2551. Κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ.Ε.Μ. με Α.Μ. 18118 στις κατηγορίες 09 (Ηλεκτρομηχανολογικά) και 27 (Περιβαλλοντικά), από το 2003. Από το 2007, διαθέτει άδειες ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων από το Υπουργείο Βιομηχανίας.
Ζήσης Τσιάτσικας

Ζήσης Τσιάτσικας

Mechanical Engineer N.T.U.A.

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1999). Μέλος του Τ.Ε.Ε. με Α.Μ. 87361 και του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. Μέλος της American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (A.S.H.R.A.E.). Από το 2007, διαθέτει άδειες ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων από το Υπουργείο Βιομηχανίας.