Φυσικό αέριο – ΕΔΑ & ΥΠΕΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ κόστους εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακούς καταναλωτές σε συνεγασία της ΕΔΑ Αττικής με το ΥΠΕΚΑ

Από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 τίθεται σε ισχύ η παρακάτω προσφορά  προς υποψήφιους νέους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για το κόστος μετατροπής υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης σε εγκατάσταση φυσικού αερίου

Από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 τίθεται σε ισχύ η παρακάτω προσφορά προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο φ.α.:
Η ΕΔΑ Αττικής χρηματοδοτεί απευθείας, χωρίς την παρεμβολή καμίας τράπεζας, σε μεγάλες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση αλλά και σε μεμονωμένα διαμερίσματα με αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης, που προτίθενται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, το κόστος κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης αυτών.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 τίθεται σε ισχύ προσφορά προς νέους καταναλωτές που επιθυμούν να συνδεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου. Προσφέρεται έκπτωση έως και 100% στα τέλη σύνδεσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ

Από την Τετάρτη 4 Μαρτίου και μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 τίθενται σε ισχύ οι παρακάτω προσφορές από την ΕΔΑ Αττικής, που καθιστούν πιο ελκυστική και προσιτή τη σύνδεση νέων καταναλωτών στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου:

Οι προσφορές αφορούν:

  • Την ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ του κόστους μετατροπής/εγκατάστασης θέρμανσης σε κάθε κεντρική και αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου απευθείας από την ΕΔΑ Αττικής.
  • Την έκπτωση στα τέλη σύνδεσης, ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ, σε όλες τις κατηγορίες πελατών λιανικής

Παράλληλα συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες σε συνεργασία με την Πολιτεία, με τους καταναλωτές να δύνανται να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

*Σημειώνεται ότι ένας καταναλωτής δύναται να αιτηθεί το πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης παράλληλα με τη δράση της επιδότησης, εφόσον υπογράψει σύμβαση μέχρι τις 29 Μαΐου 2015,  αλλά τελικά θα μπορεί να αξιοποιήσει μόνο ένα εκ των δύο προγραμμάτων.

ΠΗΓΗ : ΕΔΑ Αττικής