Κατοικία στο Bύρωνα

Συνολική επιφάνεια: 110 τ.μ.
Θέση έργου: Βύρωνας Αττικής
Θέρμανση: Θερμαντικά σώματα
Ζεστό νερό χρήσης: Ηλιακός θερμοσίφωνας