Κατοικία στο Π. Φάληρο

Συνολική επιφάνεια: 230 τ.μ.
Θέση έργου: Π.Φάληρο Αττικής
Θέρμανση: Μονάδες fan coils, Αντλία θερμότητας αέρα/νερού
Ζεστό νερό χρήσης: Θερμοδοχείο (αντλία θερμότητας, ηλ. αντίσταση)
Κλιματισμός: Μονάδες fan coils, Αντλία θερμότητας αέρα/νερού
Αρχιτεκτονική Μελέτη: andreas kyranis architects