Κατοικία στην Ακρόπολη

Συνολική επιφάνεια: 80 τ.μ.
Θέση έργου: Ακρόπολη/Αθήνα
Θέρμανση: Μονάδες fan coils, Αντλία θερμότητας αέρα/νερού
Ζεστό νερό χρήσης: Ηλιακός θερμοσίφωνας
Κλιματισμός: Μονάδες fan coils, Αντλία θερμότητας αέρα/νερού
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ahylo studio (www.ahylo.com)