Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα

Θέση έργου: Αθήνα
Κλιματισμός: Σύστημα VRV
Εξαερισμός: Εναλλάκτες αέρα/αέρα με ανάκτηση θερμότητας και έλεγχο παροχής μέσω αισθητηρίων CO2
Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου: Κεντρικός έλεγχος όλων των Η/Μ συστημάτων (κλιματισμός, εξαερισμός, φωτισμός)
Αρχιτεκτονική Μελέτη: gfra architecture - www.gfra.gr

Η αρχιτεκτονική φιλοσοφία σχεδιασμού των συγκεκριμένων γραφείων είχε ως άξονα τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού, ακόμα και για τις πιο σκοτεινές περιοχές. Ως εκ τούτου ακόμα και οι τοίχοι διαχωρισμού σε πολλά σημεία είναι από γυαλί.
Χρησιμοποιώντας ειδικούς ανιχνευτές φωτισμού το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου μετρά δυναμικά τη στάθμη φωτισμού σε επιλεγμένα σημεία. Στις περιπτώσεις που ο φυσικός φωτισμός δεν επαρκεί, επιστρατεύεται ο τεχνητός φωτισμός (λαμπτήρες τεχνολογίας LED) ώστε να επιτευχθεί σταθερό επίπεδο φωτισμού.
Για τον κλιματισμό, επιλέχθηκε σύστημα τεχνολογίας VRV με αντιστάθμιση. Η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου είναι σε άμεση συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία αποκλίνει από τις ακραίες συνθήκες σχεδιασμού, μεταβάλλεται η θερμοκρασία προσαγωγής του ψυκτικού μέσου, μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο εξαερισμός γίνεται με χρήση εναλλακτών αέρα/αέρα, για την εκμετάλλευση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα. Επιπλέον η παροχή του αέρα που διανέμεται στους χώρους ρυθμίζεται δυναμικά βάσει της συγκέντρωσης ατόμων, μέσω αισθητηρίων CO2.

Δημοσιευμένο σε:

Technomech_

"ΚΤΙΡΙΟ", #7, Σεπτέμβριος 2016

Technomech_

"ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", #208, Ιούνιος 2016