Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα

Θέση έργου: Αθήνα
Κλιματισμός: Σύστημα VRF Heat Recovery
Εξαερισμός: Εναλλάκτες αέρα/αέρα με ανάκτηση θερμότητας
Συνολική επιφάνεια: 1.057,00τ.μ.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: GHD Woodhead

Οι σύγχρονοι γραφειακοί χώροι οφείλουν να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν αλλά και να προσαρμόζονται στις υψηλές και μεταβλητές ανάγκες των χρηστών και των επισκεπτών τους. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες άνεσης παράλληλα με ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
Τα νέα γραφεία της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Αθήνα πληρούν τα πιο σύγχρονα ενεργειακά πρότυπα ενώ παράλληλα καλύπτουν τις απαιτήσεις των χρηστών καθώς κινούνται μεταξύ των open-plan χώρων αλλά και των επιμέρους γραφείων.
Η αρχιτεκτονική μελέτη προέβλεπε να μην τοποθετηθούν ψευδοροφές στην πλειοψηφία των χώρων. Η αντιμετώπιση πιθανών θορύβων από τη λειτουργία Κλιματισμού και Εξαερισμού καθώς και η αρχιτεκτονική προσαρμογή των Ηλεκτρομηχανολογικων΄Εγκαταστάσεων στο έργο, ήταν μια πραγματική πρόκληση.
Η Technomech διασφάλισε την εφαρμογή των υψηλών απαιτήσεων της Αυσταλιανής Νομοθεσίας για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και την προσαρμογή τους ώστε να καλύπτουν και τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Ελληνικής.
Μεταξύ άλλων εγκαταστάθηκαν συστήματα VRV με ανάκτηση (σύστημα Heat Recovery) και εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας.