“ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ” Κτηνιατρική Κλινική

Θέση έργου: Αγ. Παρασκευή Αττικής
Κλιματισμός: Σύστημα VRF
Εξαερισμός: Εναλλάκτης αέρα/αέρα
Συνολική επιφάνεια: 550τ.μ.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΑΚΚΜ & Συνεργάτες Καλογιάννης Αθανάσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Γ.Χ.Ανδριανός.
Το έργο ήταν υποψήφιο για βραβεία Mies Van Der Rohe 2017.

Δημοσιευμένο σε:

Technomech_

"ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", Μάρτιος 2017