Κτίριο Παραγωγής / Γραφείων TechnikAL

Θέση έργου: Αχαρνές/Αττική
Κλιματισμός: Συστήματα VRV με αντιστάθμιση βάσει θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Εξαερισμός: Εναλλάκτες αέρα/αέρα με ανάκτηση θερμότητας
Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης: Δοχεία αποθήκευσης
Συνολική επιφάνεια: 1.460τ.μ.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Tsolakis Architects, Φωτογραφίες: Γιώργος Φάκαρος

Το εν λόγω κτίριο ανήκει σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής κουφωμάτων και εξαρτημάτων αλουμινίου στον Ελληνικό χώρο. Αποφεύγοντας την πεπατημένη των κλασσικών βιομηχανικών χώρων, ζητήθηκε ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου, σύνθετου κτιρίου παραγωγής και γραφείων.
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για κτίρια του τριτογενούς τομέα, η Technomech σχεδίασε τις Η/Μ εγκαταστάσεις με γνώμονα την υψηλή ποιότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταξύ άλλων μελετήθηκαν συστήματα VRF με αντιστάθμιση, εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας, ενώ έμφαση δόθηκε και στην μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης - η οποία λόγω της παραγωγής είναι σημαντική - με χρήση διατάξεων αντιστάθμισης αέργου ηλεκτρικής ισχύος.

Δημοσιευμένο σε:

Technomech_

"ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", #246, 04/2020