Κτίριο Γραφείων στον Αυλώνα

Θέση έργου: Αυλώνας
Κλιματισμός: Σύστημα VRF με μονάδες τύπου κασσέτας οροφής
Συνολική επιφάνεια: 200τ.μ.