Κτίριο Γραφείων στο Κορωπί

Συνολική επιφάνεια: 450τ.μ.
Θέση έργου: Κορωπί Αττικής
Ψύξη/Θέρμανση: Fan coils

Η εγκατάσταση θέρμανσης υποστηρίζεται από πεδίο 8 ηλιακών συλλεκτών. Οι συλλέκτες φορτίζουν θερμικά 2 δοχεία αδρανείας 800lt έκαστο, ενώ ως συμπληρωματική πηγή υπάρχει συστοιχία 4 αντλιών θερμότητας.
Η θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τις μονάδες fan coils ρυθμίζεται από τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα ανάμιξης από τον ηλιακό ελεγκτή, βάση της εξωτερικής θερμοκρασίας (σύστημα αντιστάθμισης).
Το ηλιοθερμικό σύστημα παρακολουθείται από ηλιακό ελεγκτή, ο οποίος παρακολουθείται και παραμετροποιείται απομακρυσμένα μέσω internet, με τη χρήση web server.
Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Γ.Χ.Ανδριανός.