Κατοικία στον Άλιμο

Η εγκατάσταση θέρμανσης υποστηρίζεται από πεδίο 8 ηλιακών συλλεκτών. Οι συλλέκτες φορτίζουν θερμικά 1 δοχείo αδρανείας 1.000lt, ενώ ως συμπληρωματική πηγή υπάρχει αντλία θερμότητας και επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου συμπύκνωσης.
Το ηλιοθερμικό σύστημα ελέγχεται από ηλιακό ελεγκτή, ο οποίος παρακολουθείται και παραμετροποιείται απομακρυσμένα μέσω internet, με τη χρήση web server.