Κατοικία στην Αθήνα

Συνολική επιφάνεια: 220τ.μ.
Θέση έργου: Περιστέρι Αττικής
Θέρμανση: Δοχείο αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας με ενσωματωμένο δοχείο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (tank-in-tank)

Η εγκατάσταση θέρμανσης υποστηρίζεται από πεδίο 12 ηλιακών συλλεκτών. Οι συλλέκτες φορτίζουν θερμικά το δοχείο αδρανείας tank-in-tank 1.000lt, ενώ ως συμπληρωματική πηγή παρέμεινε ο υφιστάμενος λέβητας. Η θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τα θερμαντικά σώματα ρυθμίζεται από τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα ανάμιξης, ελεγχόμενη από τον ηλιακό ελεγκτή βάση της εξωτερικής θερμοκρασίας (σύστημα αντιστάθμισης).
Το ηλιοθερμικό σύστημα παρακολουθείται από ηλιακό ελεγκτή, ο οποίος παρακολουθείται και παραμετροποιείται απομακρυσμένα μέσω internet, με τη χρήση web server.