Κατοικία στο Λαγονήσι

Θέση έργου: Λαγονήσι Αττικής
Θέρμανση: Θερμαντικά σώματα, Λέβητας πετρελαίου
Ζεστό νερό χρήσης: Θερμοδοχείο (λέβητας, ηλ. αντίσταση)

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών