Καφέ/Μπαρ Play-Πλέει

Θέση έργου: Αγ.Παρασκευή Αττικής
Κλιματισμός: Split units με εσωτερικές μονάδες ψευδοροφής, δίκτυα εξαερισμού
Συνολική επιφάνεια: 150 τ.μ.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: gfra architecture