Ηλιοθερμικό σύστημα στην Αρτέμιδα

Συνολική επιφάνεια: 300 τ.μ.
Θέση έργου: Αρτέμιδα Αττικής

Αναβάθμιση/Επέκταση ηλιοθερμικού συστήματος για την χρησιμοποίησή του ως υποβοήθηση θέρμανσης σε εγκατάσταση με θερμαντικά σώματα χαμηλών θερμοκρασιών (συνολική επιφάνεια συλλεκτών 14 τ.μ.).