Γραφεία και αποθήκες Εμπορικής Εταιρίας

Θέση έργου: Κηφισιά Αττικής
Κλιματισμός: Σύστημα VRF με μονάδες δαπέδου κρυφού τύπου
Εξαερισμός: Δίκτυο αεραγωγών και στομίων και εναλλάκτης αέρα/αέρα
Συνολική επιφάνεια: 230τ.μ.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Θεόδωρος Κονταξής, Αρχιτέκτων Μηχανικός MArch

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Γ.Χ.Ανδριανός.