Γραφεία στον Πειραιά

Θέση έργου: Πειραιάς, Αττική

Συνολική επιφάνεια: 500τ.μ.

Θέρμανση/Κλιματισμός: Συστήματα μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου VRF

Εξαερισμός: Εναλλάκτες αέρα/αέρα με ανάκτηση θερμότητας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: KiViK Architects – www.kivik.gr