Γραφεία στο Χαλάνδρι

Θέση έργου: Χαλάνδρι Αττικής
Συνολική επιφάνεια: 1.500 τ.μ.

Το συγκεκριμένο κτήριο διέθετε σύστημα ψύξης/θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου και ψύκτη. Για την κατασκευή ακολουθήθηκε μηχανολογική μελέτη εφαρμογής. Κατά τη λειτουργία πολλοί χώροι παρουσίαζαν έντονα προβλήματα λόγω της κακής υδραυλικής εξισορρόπησης. Εκπονήθηκε νέα μελέτη εφαρμογής και πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω παρεμβάσεις:

  • Αναλυτικός υπολογισμός των ψυκτικών/θερμικών φορτίων κάθε επιμέρους χώρου
  • Έλεγχος υδραυλικού δικτύου
  • Τοποθέτηση ρυθμιστικών βανών για υδραυλική εξισορρόπηση
  • Αντικατάσταση του παλαιού ψύκτη με αντλία θερμότητας

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία ΘΕΡΟΣ Ο.Ε. (www.theros.gr)