Γραφεία Ολλανδικής Πρεσβείας

Θέση έργου: Αθήνα
Κλιματισμός: Σύστημα VRV με μονάδες δαπέδου κρυφού τύπου και μονάδες κρυφής τοποθέτησης εντός ψευδοροφής
Εξαερισμός: Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, εναλλάκτης αέρα/αέρα
Συνολική επιφάνεια: 640 τ.μ.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: gfra architecture - www.gfra.gr

Δημοσιευμένο σε:

Technomech_

"ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-BEST OF 2014"

Technomech_

"ΚΤΙΡΙΟ", #2, Μάρτιος 2015

Technomech_

"ΥΛΗ & ΚΤΙΡΙΟ", #103, Ιανουάριος 2015