Γραφεία ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Θέση έργου: Παιανία Αττικής
Συνολική επιφάνεια: 2.000 τ.μ.

Το συγκεκριμένο κτήριο διέθετε σύστημα ψύξης/θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου και ψύκτη. Απαίτηση του ιδιοκτήτη ήταν η πλήρης ανακατασκευή του ισόγειου χώρου και η μετατροπή του από βιομηχανικό χώρο σε χώρο γραφείων. Εκπονήθηκε νέα μελέτη εφαρμογής και πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω παρεμβάσεις:

  • Αναλυτικός υπολογισμός των ψυκτικών/θερμικών φορτίων κάθε επιμέρους χώρου
  • Έλεγχος υδραυλικού δικτύου
  • Τοποθέτηση ρυθμιστικών βανών για υδραυλική εξισορρόπηση
  • Τοποθέτηση νέου συστήματος VRV για τα γραφεία του ισογείου και ενσωμάτωση συστήματος κλιματισμού/εξαερισμού με Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (σύστημα all-air).

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον κο Χριστόπουλο Σπύρο, Μηχανολόγο Μηχανικό.