Εξαερισμός Εργ. Φαρμάκων

Θέση έργου: Οινόφυτα
Κλιματισμός: Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα, Ψύκτης, Σύστημα Θερμού Νερού Βιομηχανίας
Εξαερισμός: Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα

Από την εν λόγω βιομηχανία ζητήθηκε η μελέτη και κατασκευή συστήματος εξαερισμού, για την διατήρηση συγκεκριμένων συνθηκών θερμοκρασίας και ποιότητας αέρα, στο χώρο συσκευασίας φαρμάκων. Το σύστημα περιλαμβάνει Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (Κ.Κ.Μ.) φίλτρανσης και επεξεργασίας αέρα, με έλεγχο θερμοκρασίας, υγρασίας. Το σύστημα ελέγχου της Κ.Κ.Μ. συνεργάζεται και συναλλάσει πληροφορίες με το κεντρικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης (BMS) της βιομηχανίας, ενημερώνοντας συνεχώς για την κατάσταση στο χώρο συσκευασίας αλλά και για την ανάγκη διεξαγωγής προληπτικών συντηρήσεων ή βλαβών.