Εστιατόριο “ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ”

Θέση έργου: Σύνταγμα/Αθήνα
Κλιματισμός: Σύστημα VRV με μονάδες ψευδοροφής
Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης: Θερμοδοχείο, επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου
Συνολική επιφάνεια: 560 τ.μ.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κυριακίδου Ειρήνη, Αρχιτέκτων