Έκθεση Αυτοκινήτων στο Χαλάνδρι

Θέση έργου: Χαλάνδρι
Κλιματισμός: Fan coils και αντλία θερμότητας
Συνολική επιφάνεια: 650τ.μ.

Ο χώρος γραφείων καταλαμβάνει το ισόγειο και το πατάρι σε πολυόροφο κτίριο επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Χαλάνδρι. Διέθετε σύστημα κλιματισμού με μονάδες fan coils, οι οποίες τροφοδοτούνταν από λέβητα και ψύκτη.

Η συγκεκριμένη κατασκευή “έπασχε” από τις συνήθεις “αρρώστιες” που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές κατασκευές κλιματισμού:

  • Έλλειψη υδραυλικής εξισορρόπησης
  • Κακοτεχνίες που οδήγησαν σε φθορές και διαβρώσεις
  • Μεγάλο λειτουργικό κόστος λόγου του κακού βαθμού απόδοσης

Οι παρεμβάσεις που ζητήθηκαν από τον ιδιοκτήτη ήταν:

  • Αναλυτικός υπολογισμός των ψυκτικών/θερμικών φορτίων
  • Έλεγχος υδραυλικού δικτύου
  • Τοποθέτηση ρυθμιστικών βανών για υδραυλική εξισορρόπηση
  • Αντικατάσταση του παλαιού ψύκτη με αντλία θερμότητας ψυκτικής ισχύος 100KW

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν αρχικά γίνει στο σύστημα ψύξης/θέρμανσης του υπόλοιπου κτιρίου και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, επέφερε συνολική εξοικονόμηση της τάξης του 70%.