Ειδικό Κέντρο RETO

Θέση έργου: Καλύβια Θορικού Αττικής
Θέρμανση: Θερμαντικά σώματα, Λέβητας πετρελαίου
Ζεστό νερό χρήσης: Ειδικό θερμοδοχείο διαστρωμάτωσης 1.500lt και πεδίο 8 ηλιακών συλλεκτών

Το ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ είναι ένα ειδικό κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά: http://www.asociacionreto.org/.
Με βάση του την Ισπανία, αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό η δράση του οποίου ξεκίνησε πριν από περίπου 17 χρόνια. Με άρτια οργάνωση, καταφέρνει χάρη στη συνεισφορά των μελών του να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του και να βοηθά τα μέλη του να επανενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.