ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εταιρία μας διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία που χρειάζεται για να σας παράσχει συμβουλές και πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου σας. Αναλαμβάνουμε επίσης την σύνταξη και διεκπεραίωση του φακέλου σας σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, τόσο για ιδιωτικά έργα όσο και για επιχειρήσεις.