Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρία TECHNOMECH Ο.Ε. παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης Η/Μ μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας και εφαρμογής. Κατά την εκπόνηση των μελετών γίνονται όλες οι απαραίτητες προβλέψεις, σε συνεργασία πάντα με τον αρχιτέκτονα και τον στατικό του έργου, ώστε να ενσωματωθούν ομαλά οι Η/Μ εγκαταστάσεις στο κτήριο, αισθητικά και κυρίως λειτουργικά. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Η μακρόχρονη εμπειρία μας και η συνεχής επαφή με όλες τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, μας επιτρέπει να διεκπεραιώνουμε τους φακέλους αδειοδότησης σε μικρό χρονικό διάστημα.