Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στηριζόμενη στη μακροχρόνια εμπειρία της στο κομμάτι της μελέτης και επίβλεψης, η TECHNOMECH υλοποιεί Η/Μ εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, σε συνεργασία με έμπειρα συνεργεία, καθοδηγούμενα πάντα από μηχανικό. Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και υλικά, μέσα από συνεργασίες με τους κορυφαίους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η εταιρία μας δεν δεσμεύεται με αποκλειστικές συνεργασίες με εταιρίες εμπορίας υλικών και γι’ αυτό είναι σε θέση να επιλέγει τα βέλτιστα κατά περίπτωση υλικά, από όλη την αγορά. Σε κάθε εγκατάσταση λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν και υιοθετείται η βέλτιστη κατά περίπτωση τεχνική λύση, τηρώντας πάντα τις προδιαγραφές της μελέτης εφαρμογής.