ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου ονομάζεται το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών του σε θέρμανση και ψύξη. Η TECHNOMECH αναλαμβάνει τόσο την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, όσο και την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού/παραγωγής ζεστού νερού χρήσης αυτών, με την εγκατάσταση συστημάτων νέας γενιάς, όπως είναι οι αντλίες θερμότητας και η ηλιοθερμία.